صفحه اصلی خدمات محصولات پروژه ها گواهینامه ها مشاغل امکانات ارتباط با ما
 
 
  خدمات  
  کارفرمایان  
کارفرمایان
  اطلاعات بیشتر  
  همکاران و شرکا  
همکاران و شرکا
  اطلاعات بیشتر  
  گروه فن آوران  
فن آوران بحر
فن آوران بحر
فن آوران دیزل قدرت
فن آوران بحر
 

 

 

 
  مشاغل  
گروه فن آوران ، در راستای گسترش و افزایش زمینه های کاری بیشتر ، همواره پذیرای همکاری کسانی است که با تجربیات کاری و مدارج علمی خود ما را در شکوفایی تواناییها و ترقی هر چه بیشتر یاری رسان باشند .

لذا برای آنانکه خواهان همکاری و یا اشتغال باشند ، در این صفحه فرمهایی متناسب تعبیه گردیده است تا پس از تکمیل ، ارسال و طی مراحل گزینش ، امکان بهره جویی از خدمات آنان در جهت اهداف این شرکت فراهم باشد .

خواهشمند است فرمهای تعبیه شده را بنا به مورد درخواست تکمیل و به آدرس ایمیل زیر ارسال دارید تا در اولین فرصت با شما تماس حاصل گردد .

دانلود فرم دریایی
دانلود فرم  عمومی

 

حسن توجه و همکاریتان را پاس میداریم .