صفحه اصلی خدمات محصولات پروژه ها گواهینامه ها مشاغل امکانات ارتباط با ما
 
 
  خدمات  
  کارفرمایان  
کارفرمایان
  اطلاعات بیشتر  
  همکاران و شرکا  
همکاران و شرکا
  اطلاعات بیشتر  
  گروه فن آوران  
فن آوران بحر
فن آوران بحر
فن آوران دیزل قدرت
فن آوران بحر
 

 

   

  شرح پروژه     مشخصات فنی پروژه  

تعمیرات ، نگهداری ، بازدید فنی و جمع آوری اطلاعات ذخیره شده از 6 دستگاه بویه

سال اجرا : 1386
مدیر پروژه : ...........
وضعیت اجرا : خاتمه یافته
محل اجرا : بنادر مختلف شمالی و جنوبی
کارفرما : ادارۀ کل بنادر و دریانوردی مهندسی بنادر و سواحل
  تصاویری از پروژه